История на София

on .

tara.sofiq

 

 ACP PDF 2 file document  И С Т О Р И Я    Н А    С О Ф И Я

* Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.