ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД СОФИЯ

on .

 ACP PDF 2 file document  Функционална характеристика -  Областна администрация на област с административен център град София

Органограма

on .

 ACP PDF 2 file document  Органограма на Областна администрация на област София

Функционална характеристика на дирекция АПОФУС

on .

 ACP PDF 2 file document  Функционална характеристика на дирекция АПОФУС

Функционална характеристика на дирекция АКРРДС

on .

 ACP PDF 2 file document  Функционална характеристика на дирекция АКРРДС