Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област София до 2015

on .

 mejdinna ocenka strategia sofia  Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област София до 2015

  * Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.