Областна стратегия за интегриране на ромите в Област София (2012 - 2020)

on .

 

 strategia romi   Областна стратегия за интегриране на ромите в Област София (2012 - 2020)

* Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарежда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.