Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

ACP PDF 2 file document   Декларации по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси попълнени от служителите на Областна Администрация Област София-град, актуални към 02.2014 г. 

Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

Loading ...