Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 5 Октомври 2015г.

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

on .

 

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 4 Октомври 2015г.

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

 

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 2 Юли 2015г.

Проект „Красива България"

on .

LogoПроект „Реновация на фасади и текущ ремонт на административната сграда на Областна администрация на област София" беше одобрен за финансиране по Проект „Красива България" към Министерство на труда и социалната политика през 2012 г.

Проекта беше успешно завършен през септември 2012 г.  Реализирането му имаше за цел да подобри градската среда, да повиши енергийната ефективност на административната сграда и не на последно място да се създаде временна трудова заетост.

Самият Проект „Красива България” (ПКБ) е утвърден, работещ и необходим социален механизъм на МТСП, представляващ по същество антикризисна мярка. Следвайки динамиката на конкретните социални нужди, ПКБ има важно значение за политиките и мерките на правителството, ориентирани към икономически растеж, стимулиране на инвестиционната активност и заетостта, към подобряване ефективността при разпределение на публичните ресурси за приоритетни социални области. Като израз на волята за партньорство между държавната и местна власти и тяхната съвместна работа за инвестиране в бъдещето с цел икономическо укрепване на страната, ПКБ спомага за развитието не само на социалната инфраструктура, но и за изграждането на нов, европейски облик на населените места. Чрез ПКБ се създават работни места в сектор „строителство” и подкрепящите го производства и се провежда квалификационно обучение на регистрирани в ДБТ безработни, гарантиращо тяхната конкурентност на пазара на труда.