Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 5 Октомври 2015г.