Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

on .

 

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 4 Октомври 2015г.