Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

 

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 2 Юли 2015г.