Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

 

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 10 Декември 2015г.

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

 

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 9 Ноември 2015г.

 

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 8 Ноември 2015г.

 

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 7 Октомври 2015г.

 

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност

on .

IISDA

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

Бюлетин № 6 Октомври 2015г;