СЪОБЩЕНИЕ

on .

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за корона вируса, Ви уведомяваме:
1. Независимо от епидемиологичната обстановка Областна администрация на област София извършва и ще извършва всички административни услуги и дейности, възложени ѝ със закон.
2. Центърът за административно обслужване ще работи в рамките на работното време на администрацията, като за Вашата безопасност (дезинфекциране и проветряване на помещенията) дейността му ще се прекъсва в следните периоди:
А. от 11:00 часа до 11:15 часа;
Б. от 13:45 часа до 14:00 часа;
В. от 16:00 часа до 16:15 часа.
3. Отправяме призив към Вас, при наличие на чакащи клиенти, да спазвате дистанция от 1 метър.
4. За минимализиране на риска за Вас, Ви препоръчваме да използвате възможностите за заявяване и за получаване на административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Моля да посочвате телефон или e-mail адрес, на който да Ви уведомим за входящия номер.

Телефони за справки:
029265-181
029265-182
029265-183

Ръководството на Областна администрация на област София.

Съобщение

on .

gerb bg

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Съз заповед No РД-15-122/01.10.2018г. на областния управител на област София се въвежда ново приемно време за изслушване на граждани и представители на организации по изслушване на образувани в областната администрация преписки, както следва:

 

            - Първия четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-жа Живка Такева - Първанова - зам. областен управител;

           - Втория четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-н Томи Николов - зам. областен управител;

           - Третия четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-н Николай Марков - зам. областен управител;

           - Последния четвъртък на всеки месец от 10:00 до 12:00 часа - г-н Николай Пехливанов - областен управител

 

Поздравителен адрес за първия учебен ден 2018

on .

                                                          

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   Н А   О Б Л А С Т   С О Ф И Я

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


      Уважаеми директори, учители, ученици и родители,

     Първият учебен звънец всяка година е очакван с нетърпение и вълнение особено от малките първокласници, поставя началото не само на новата учебна година, но и на нови надежди и очаквания, както и стремеж към нови знания. Това е ден, който ни обединява – учители, ученици и родители, цялото общество в преклонение и ангажимент към училището – духовният светилник на народа ни, институцията, която води страната ни и всекиго от нас към по-добро бъдеще.

     Скъпи първокласници, прекрачвайки училищния праг бъдете любознателни и упорити, винаги изпълнени с мечти и сила да ги постигате. Първият учебен ден е онзи невероятен ден от живота на всеки човек, който остава завинаги като топъл спомен за най-добрия учител, за най-веселите мигове в клас и за приятелство за цял живот!

     Скъпи абитуриенти, за Вас това е първият учебен ден от последната учебна година. Съхранете този ден завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на безгрижното детство.

     Скъпи учители, Вие заслужавате пълно доверие – защото сте всеотдайни професионалисти, които обучават и възпитават с любов и търпение децата на България. Подкрепяйте вашите възпитаници да имат вяра в себе си, да отстояват и да се борят, когато защитават своето право. Нека всички вие да преживеете вдъхновението на нашите будители, обичта на нашите деца, уважението на обществото ни за непрестанната си грижа и внимание, за професионалната всеотдайност и мъдро търпение!

     В този тържествен ден честваме и празника на София – нашата древна и неостаряваща столица. Пожелавам ви вярата, надеждата и любовта неизменно да ви съпътстват през целия ви живот по светлия път към знанието и мъдростта.


ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! НА ДОБЪР ЧАС!


НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ СОФИЯ