Цели и Отчети на Областна администрация Област София град.

on .

ACP PDF 2 file document

 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност
 ACP PDF 2 file document  Цели на администрацията за 2016г.
 ACP PDF 2 file document  Отчет за изпълнение на целите за 2015г.
 ACP PDF 2 file document  Д О К Л А Д - Относно: дейността и състоянието на администрацията през 2015г. и план за действие за 2016 година
 ACP PDF 2 file document  Цели на Областна Администрация Област София град за 2015 г.
ACP PDF 2 file document Финансов отчет за 2013г. на Областна администрация на област София
hyperlink icon Доклад за състоянието на Администрацията
hyperlink icon Система за самооценка на административното обслужване
ACP PDF 2 file document Цели на Областна Администрация Област София град за 2014 г.
ACP PDF 2 file document Отчет на целите на Областна Администрация Област София град за 2013 г.
ACP PDF 2 file document Цели на Областна Администрация Област София град за 2013 г.

ACP PDF 2 file document

Отчет на целите на Областна Администрация Област София град за 2012 г.
ACP PDF 2 file document Цели на Областна Администрация Област София град за 2012 г.
ACP PDF 2 file document Отчет на целите на Областна Администрация Област София град за 2011 г.
ACP PDF 2 file document Цели на Областна Администрация Област София град за 2011 г.
ACP PDF 2 file document Отчет на целите на Областна Администрация Област София град за 2010 г.

* Ако браузера Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.