Вътрешни Правила

on .

ACP PDF 2 file document   Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 Заявление за достъп до обществена информацияword

Ако браузерът Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

 

Loading ...


ACP PDF 2 file document   Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 Правила за административно обслужване (Приложение № 1: Протокол - чл.2 ал.5 АПК)word

word

 Правила за административно обслужване (Приложение № 2 : Заявление)

Ако браузерът Ви не отваря pdf файлове или не ги зарeжда четимо, свалете файла и го отворете с програма за отваряне на pdf файлове.

Loading ...