Заместник областни управители

on .

 tomi.nikolov        Jivka Takeva

Биография на ТОМИ МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ

        

Биография на ЖИВКА ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА

Томи Младенов Николов е роден на 10.03.1964 г.

2003 -2006 г. Технически Университет - София; Стопански факултет Икономика и стопанско управление.

Магистър по икономика и стопанско управление. 

1988 - 1994 г. Национална Спортна Академия завършва Управление на спорта и спортен мениджър.

Активно участва в разработката и управление на проекти и програми.

Има опит в координацията , управлението и администрацията на хора.

Владее руски, френски и английски език.

     

ЖИВКА Любомирова ТАКЕВА-ПЪРВАНОВА е родена на 08.01.1977 г. в гр. София

Магистър по " Стопанско Управление " от Лесотехническия университет в гр. София. Специализирала е „Управление на предприятията„ и „Инженерна педагогика„.

Притежава сертификати "Укрепване на капацитена на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионни Фондове на ЕС".

Била е заместник директор на ЧЕУ „Дорис Тенеди„, както и главен експерт в дирекция „Култура„ към Столична община.

Втора магистратура по специалност "Национална Сигурност: Духовенство и Лидерство" от Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии, 2014 г.

Владее руски и английски език.

Омъжена е и има две деца.